EndNote Update X7.3.1

Deze update bevat belangrijke verbeteringen voor Cite While You Write voor Microsoft Word betreffende dubbelzinnige citations. 

We hebben ook optimalisaties doorgevoerd voor Find Full Text, waardoor u verbeterde resultaten zult zien van journals gepubliceerd door ACS (American Chenical Society), APS (American Physical Society), PLoS (Public Library of Science) en Emerald Insight.

Installeren van EndNote X7.3.1

Voor Windows®

In EndNote X7, klik op "Help" en kies "Check for Updates".

Voor Mac® OS X®

In EndNote X7, in het "EndNote" menu, kies voor "Check for Updates".