Import PDF file

PDF Oluştur

Bu özellik PDF dosyalarından alınan Digital Object identifiers (DOI) ayıklayarak, yeni EndNote referanslarına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda PDF dosyası yeni referans kaydı ile ilişkilendirilecektir.

Adımlar

Referans kayıtlarını import etmek istediğiniz kütüphaneyi açın.

  1. 'File > Import > File'ı seçin.
  2. Import etmek istediğiniz dosyayı seçmek için 'Choose' butonuna tıklayın.
  3. 'Import Option' açılır listesinden 'PDF'i seçin.
  4. 'Duplicates' açılır listesinden seçeneğinizi belirleyin.
  5. 'Text Translation' açılır listesinden seçeneğinizi belirleyin.
  6. 'Import' butonuna tıklayın.
     

 

Import işlemi tamamlandığında, yeni kayıt 'Imported References' geçici grubunun altında PDF dosyasının içerisinde gömülü olarak bulunan Digital Object Identifier (DOI) bilgisne bağlı olarak bibliyografik bilgiler (title, author, volume, issue, page, year ve DOI) listelenecektir.

Sistem CrossRef'te mevcut veri ile DOI bilgisini eşleştirip bibliyografik içeriği alarak yeni EndNote referans kayıtlarını oluşturacaktır.

Özellik ve menüsü 
Edit > Preferences > PDF Handling