importing pdf

Import PDF file

Bu özellik PDF dosyalarından alınan Digital Object identifiers (DOI) ayıklayarak, yeni EndNote referanslarına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda PDF dosyası yeni referans kaydı ile ilişkilendirilecektir.