Find Reference Updates

PDF Oluştur

'Find Reference Updates' özelliği ile EndNote, seçili referans kayıtları için Web of Science Core Collection ve PubMed gibi kaynak veri tabanlarında arama yaparak mevcut alan bilgilerini bulup güncellemektedir.

Adımlar

  1. Referans kayıt/kayıtları kütüphane penceresinden seçin.
  2. 'References > Find Reference Updates'e ya da sağ tuş menüsünden 'Find Reference Updates' komutuna tıklayın.
     
  3. 'Review Available Updates' ekranı görüntülenecektir. Tüm güncellenek alanlar 'Available Updates' ve 'My Reference' panellerinde mavi renkte seçili olarak görüntülenecektir.
    • 'My Reference' panelindeki alanları 'Available Updates' panelindeki tüm bilgiler ile güncellemek için 'Update All Fields' butonuna tıklayın.
    • 'My Reference' panelindeki boş alanları 'Available Updates' panelindeki yeni bilgiler ile güncellemek için 'Update Empty Fields' butonuna tıklayın.

  4. 'Save Updates' butonuna ve değişiklikleri kaydetmek için 'OK' butonuna tıklayın.