Find Full Text

PDF Oluştur

EndNote referanslarınızda depolanan veriyi kullanarak tam metinleri bulabilir. Tam metinler bulunduğunda EndNote dosyaları (PDF ve URL) download edecek ve refeferanslar ile ilişkilendirecektir.

Adımlar

  1. Tam metinlerini indirmek istediğiniz referansları seçin. 
  2. Menülerden 'References > Find Full Text > Find Full Text' ya da sağ tuş menüsünden 'Find Full Text > Find Full Text' komutunu çalıştırın.
  3. Sonuçlar 'Find Full Text'  grup setinin altında görüntülenecektir. Bulunan URL' ler ve PDF' ler otomatik olarak ilgili referans(lar) ile ilişkilendirilecektir.

Özellik ve menüsü 
Edit > Preferences > Find Full Text
Etiketler