import pdf

Import PDF file

Bu özellik PDF dosyalarından alınan Digital Object identifiers (DOI) ayıklayarak, yeni EndNote referanslarına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda PDF dosyası yeni referans kaydı ile ilişkilendirilecektir.

Import PDF folder

Bu özellik bir klasörde bulunan PDF dosyalarından Digital Object identifiers (DOI)'ı ayıklayarak, yeni EndNote referanslarına dönüştürülmesini sağlamaktadır.