importing pdf files or folders

Import PDF file

Bu özellik PDF dosyalarından alınan Digital Object identifiers (DOI) ayıklayarak, yeni EndNote referanslarına dönüştürülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda PDF dosyası yeni referans kaydı ile ilişkilendirilecektir.