Output Styles

Gebruik de Style Finder hieronder om te zoeken naar een Style naam en/of citation style en/of uitgever.
Style of tijdschriftnaam Citation Style Discipline Date
Journal of Pharmaceutical Technology Non - superscripted Nummer Farmacologie 2020/02/20 Download
Ondokuz Mayıs University Conservatory Thesis Style Auteur - Jaar Fine Arts 2019/12/27 Download
NWSA Academic Journals Auteur - Jaar - Geciteerde Pagina's Engineering 2019/02/26 Download
Trakya University Journal of Natural Sciences Auteur - Jaar - Geciteerde Pagina's Life Sciences 2019/02/08 Download
Bezmiâlem Science Non - superscripted Nummer Medicine 2018/10/11 Download
Marmara University Institute of Health Sciences Thesis Auteur - Jaar Medicine 2018/06/26 Download
International Journal of Life Sciences and Biotechnology Non - superscripted Nummer Generic 2018/06/05 Download
iSNAD Voetnoot Humanities 2018/04/09 Download
Abant İzzet Baysal University Institute of Social Sciences Thesis Auteur - Jaar - Geciteerde Pagina's Social Sciences 2017/12/29 Download
Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Natural Sciences Thesis Auteur - Jaar Science 2017/10/17 Download