In-Company Training

OMSCHRIJVING
EndNote wordt gebruikt voor het archiveren en het terugvinden van wetenschappelijke informatie. Het programma kan een rechtstreekse verbinding maken met externe databases om na een zoekopdracht relevante informatie binnen te halen. De gegevens in de databank kunnen nadien worden gebruikt om in Microsoft Word te citeren en bibliografische lijsten te genereren.
Deze training is bedoeld voor iedereen die aan onderzoek doet, wetenschappelijke artikels schrijft en de mogelijkheden van EndNote professioneel wil gebruiken. De in-company EndNote training duurt één dag. Indien gewenst, is er ook een in-company training van een halve dag mogelijk.


INHOUD
De volgende zaken komen in de training aan de orde:

• Maken van een bibliografische databank
• Manueel invoeren van gegevens
• Importeren van gegevens uit een online database (Direct Export / Gebruik filter)
• Internet search (ISI Web of Science, PubMed, Z39.50 hosts)
• Werken met database (selecteren, sorteren, navigeren, zoeken)
• Bewerken van database (toevoegen, vervangen, verplaatsen, kopiëren, verwijderen)
• Afdrukken van bibliografie / Subject bibliografie
• Output Styles
• Citeren in Word documenten (Cite While You Write)

Daarnaast is er uiteraard ruimte voor het behandelen van specifieke situaties en aandacht voor eventuele individuele vragen. Indien u opteert voor een in-company training van een halve dag, kan in overleg met de verantwoordelijke de inhoud van de opleiding besproken worden.

DOELGROEP
Kennismedewerkers die een eigen, danwel gedeelde database willen aanleggen met relevante en actuele informatie. Onderzoekers die rapporten cq papers schrijven en publiceren. Kortom alle gebruikers die met de software werken en daar meer uit willen halen. Binnen- en buitendienst medewerkers van farmaceutische bedrijven die hun eigen kennis willen bijhouden en gepubliceerd materiaal willen aandragen ter ondersteuning van bepaalde productinformatie om de klant te overtuigen. Met andere woorden iedereen die geïnteresseerd is in het verzamelen, opslaan en publiceren van wetenschappelijke informatie.

AANTALLEN
Het aantal deelnemers is maximaal 15 cursisten per training. Op die manier kunnen wij instaan voor een ideale ondersteuning en begeleiding.

PRIJS
De prijs voor een hele dag in-company training inclusief uitgebreide reader is € 1.500,00 excl. BTW. De prijs voor een halve dag training inclusief uitgebreide reader is € 1.100,00 excl. BTW. In beide gevallen geldt dat cursusruimte, apparatuur en (eventueel) koffie, thee en lunch door uw bedrijf worden geleverd.

BENODIGDHEDEN
Voor een in-company training dient in het leslokaal een beamer aanwezig te zijn. Tevens moet elke cursist over de volgende zaken beschikken:

• Computer met de nodige software (EndNote, Windows 10 of hoger, Office)
• Internetverbinding


ALGEMENE VOORWAARDEN
Annulering van een cursus
Wij behouden ons het recht voor om een cursus te annuleren. Bij een annulering krijgt u tijdig bericht.
Annulering en verplaatsing van een inschrijving
Wij brengen kosten in rekening als u uw inschrijving annuleert of verplaatst:
- tot drie weken vóór aanvang cursus 10% van de cursusprijs
- van drie tot één week vóór aanvang cursus 25% van de cursusprijs
- van één week tot één werkdag voor aanvang cursus 75% van de cursusprijs
- bij annulering of verplaatsing binnen één werkdag voor aanvang cursus bent u de volledige cursusprijs verschuldigd
Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
Enkele weken vóór aanvang wordt de cursus gefactureerd. De inschrijving wordt pas definitief als het cursusgeld door DISC is ontvangen. De betalingstermijn is dertig dagen.

CONTACT
Bent u geïnteresseerd in een in-company EndNote training, of heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Researchsoftware Trainingen:

Tel.: +31 (0)88 547 1855

Mail: info@researchsoftware.com