Output Styles

Stil adı ve/veya atıf stili ve/veya yayıncıya göre stil bulmak için lütfen aşağıdaki filtrelemeyi kullanın.
Stil veya Dergi Adı Atıf Stili Disiplin Tarih
NWSA Akademik Dergiler Yazar-Yıl-Atıf Sayfaları Engineering 2019/02/26 Download
Trakya University Journal of Natural Sciences Yazar-Yıl-Atıf Sayfaları Life Sciences 2019/02/08 Download
Bezmiâlem Science Üst karakter olmayan Numara Medicine 2018/10/11 Download
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazar-Yıl Medicine 2018/06/26 Download
International Journal of Life Sciences and Biotechnology Üst karakter olmayan Numara Generic 2018/06/05 Download
iSNAD Dipnot Humanities 2018/04/09 Download
Abant İzzet Baysal University Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazar-Yıl-Atıf Sayfaları Social Sciences 2017/12/29 Download
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazar-Yıl Science 2017/10/17 Download
Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Musicologist Dergisi Yazar-Yıl-Atıf Sayfaları Music 2017/07/28 Download
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi-SPD Üst karakter olmayan Numara Medicine 2017/06/09 Download