Wat voor persoonlijke gegevens verwerkt u?

Gegevensbescherming en uw privacy zijn belangrijk voor ons en we kunnen de volgende (functionele)  gegevens vergaren voor de uitlevering van software en services:

  • (Session) Cookie ID
  • IP adres (fraudebescherming)
  • BTW nummer (Boekhouding en Belastingregelementen)
  • Naam Organisatie
  • Naam Contact
  • Adres
  • Emailadres
  • Telefoon- en/of Faxnummer
  • Reseller ID

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verhandelen. Voor de registratie van producten is het mogelijk dat we gegevens uitwisselen met onze leveranciers. Om te kunnen voldoen aan belastingregelementen en voor het vervullen van belastingverplichtingen, wisselen we gegevens uit met de Belastingdiensten.

 

FAQ category