WHO COVID-19 Corona EndNote Database

Wereldwijd onderzoek naar coronavirus disease (COVID-19)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verzamelt de meest recente wetenschappelijke bevindingen en kennis op het gebied van de coronavirusziekte (COVID-19) en zet deze in een database. De WHO werkt de database dagelijks bij met de resultaten van zoekopdrachten gedaan in bibliografische databases, handmatige zoekacties in ter zaken doende tijdschriften, en met andere relevante wetenschappelijke artikelen die haar aandacht trok. De inhoud van de database is kan mogelijk niet helemaal volledig zijn; nieuw research zal regelmatig worden toegevoegd.

Researchsoftware downloadt de dagelijks geüpdatete WHO database en biedt deze download aan als een kant-en-klaar en meteen te gebruiken EndNote Library:

Controleer via "Help > About EndNote' (Windows) of 'EndNote > About EndNote' (Mac) of u EndNote X9.2 heeft of een eerdere versie of X9.3 of een hogere versie. Afhankelijk van de versie die u heeft kunt u een van de twee bestanden hieronder downloaden:

Download: WHO_COVID-19_2020.08.10.enlx EndNote X9.3 en latere versies

Download: WHO_COVID-19_2020.08.10.enlx EndNote X9.2 en eerdere versies

Als u reeds EndNote X9.0 - X9.2 heeft dan kunt u uw X9 versie updaten via 'Help > Check for Updates...' (Windows) of 'EndNote > Check for Updates...' (Mac) naar de nieuwste versie X9.3.x of neemt u contact op met degene die de licenties verstrekt binnen uw organisatie om de nieuwste versie te verkrijgen.

Indien u nog steeds X8.x of een lagere versie heeft, neemt u dan contact op met degene die de licenties binnen uw organisatie verstrekt, of bestelt u de upgrade naar versie X9 hier: EndNote X9 Upgrade Download.

  • Download het bestand hierboven naar een map waar u de EndNote Library wil hebben (extensie is .enlx en niet .zip!)
  • Start EndNote
  • File > Open Library
  • Blader naar het bestand en selecteer het en klik 'Open'.
  • Nu zullen het bestand en de map geëxtraheerd worden en kan de library gebruikt worden.
  • Optioneel: Probeer de full-text van een item automatisch te downloaden door een aantal records te selecteren en 'References > Find Full Text > Find Full Text' te klikken of met de RECHTER muisknop te klikken op de geselecteerde items en vervolgens te kiezen voor 'Find Full Text > Find Full Text'.

Noot: Voeg record number toe aan de header van de main references display (rechter muisklik op de header van het main reference window of ga naar 'Preferences > Display Fields'. Om een bestaande library te updaten opent u beide libraries in EndNote. Schakel via het menu 'Window' naar de nieuwste library, SELECTEER alle references die nieuw zijn, bijvoorbeeld gebaseerd op record nummer (eerst sorteren graag). Rechter muisklik en 'Copy' of gebruik 'CTRL C' op uw toetsenbord. Schakel terug naar uw library via menu item 'Window' en plak via rechter muisklik en 'Paste' of gebruik 'CTRL V'.

Wij verwijzen u naar de originele bron WHO pagina voor het originele zip-bestand met verschillende importbestanden die geïmporteerd kunnen worden naar verschillende applicaties. De originele WHO pagina bevat ook onderaan een lijst met links anar andere online bronnen, die u onder het kopje 'Other resources on coronavirus disease (COVID-19)' kunt vinden.

Disclaimer: Het geven van een link vanuit Researchsoftware- of de WHO website naar andere sites betekent niet een bekrachtiging of goedkeuring van de WHO, en de WHO accepteert geen verantwoordelijkheid voor geldigheid of correctheid van de inhoud van deze sites.