Hoe kan ik (handmatig) een backup van mijn library maken?

Elk EndNote Library bestaat uit twee bestanden:

 1. Een .enl-bestand (b.v. MijnBibliotheek.enl)
 2. Een .Data-map (b.v. MijnBibliotheek.Data)

De .Data-map bevat de (PDF-)bijlagen en de databasebestanden met de bijbehorende submappen.

Een ingepakte library wordt weergegeven als een .enlx-bestand. Dit is in feite een ingepakt zipbestand (bijv. Mylibrary.enlx, vergelijk .docx, .xlsx, .pptx).

Er zijn verschillende methodes om een backup te maken van uw library.

Backup maken via EndNote:

 1. Maak een 'EndNote backup' map aan.
 2. Start EndNote en open uw library.
 3. Kies via menu 'File > Compressed Library (.enlx)...'. U ziet nu het 'Compressed library' schermpje.
 4.  U kunt nu kiezen welke elementen van een library moeten worden meegenomen in het gecomprimeerde bestand .enlx. (Specifieke (groepen)  referenties, wel of geen bijlagen etc., opslaan of per e-mail verzenden van het .enlx bestand). Het beste is de gehele library inclusief bijlagen op te slaan (standaard).
 5. Klik 'Next' om het gecomprimeerde bestand op te slaan.
 6. Sla het .enlx-bestand (b.v. MijnBibliotheek.enlx) op in de 'EndNote backup' map (stap 1).

Herstellen van een gecomprimeerde library:

 1. Start EndNote en kies 'File > Open library' en blader naar het .enlx bestand en klik 'Open'.
 2. Als het .enlx bestand wordt geopend, pakt EndNote dit bestand uit en creëeert op de plek waar het wordt geopend een .enl bestand en een .Data map. Het kan daarom verstandig zijn om het .enlx bestand alvast te kopiëren naar de locatie waar u de library (.enl bestand en .Data map) uiteindelijk wilt hebben.

Handmatig een backup maken:

 1. Maak een 'EndNote backup' map aan.
 2. Browse via Windows Verkenner of Mac Finder naar de map waar uw library is opgeslagen.
 3. Kopieer het .enl-bestand en de .Data-map (b.v. MijnBibliotheek.enl en MijnBibliotheek.Data) naar de 'EndNote backup' map.
FAQ category