De Cite While You Write add-in is niet meer te zien in Word. Hoe los ik dit op?

Windows

Om de CWYW add-in weer zichtbaar en bruikbaar te maken kunt u de volgende stappen uitvoeren.

Word 2007/2010/2013:

 1. Word 2007: Klik op het Office icoon en selecteer "Word Opties."
  Word 2010/2013: Klik op "Bestand" linksbovenin uw scherm en selecteer "Opties."
 2. Klik op "Invoegtoepassingen."
 3. Wijzig de "Beheren" optie (onderaan het venster) naar "Uitgeschakelde items."
 4. Klik "Start".
 5. Vink de EndNote item(s) aan en klik "Inschakelen."
 6. Klik op "OK".

Indien erom wordt gevraagd, op "Ok" klikken om het laden van de files in Word toe te staan. Sluit en heropen daarna Word.

Noot: Bij Word 2010/2013 kan de Lint tab ook worden uitgeschakeld. Klik op "Bestand" en selecteer "Opties". Klik op "Lint aanpassen" en selecteer "EndNote" als deze niet aan staat. Klik op "OK" om de "EndNote tab" weer zichtbaar te maken in de Word Lint tab.

- Als de optie "Disable all Application Add-ins" is aangevinkt in Word 2007/2010, dan kan dat ook de reden zijn waarom de tools niet zichtbaar zijn. Om deze instelling uit te zetten doet u het volgende:

 1. Word 2007: Klik op het "Office" icoon en selecteer "Word Opties."
  Word 2010/2013: Klik op "Bestand" linksbovenaan in de ribbon en selecteer "Opties."
 2. Klik op "Vertrouwenscenter."
 3. Klik "Vertrouwenscenter instellingen."
 4. Klik "Invoegtoepassingen."
 5. Zet het vinkje uit bij "Alle applicatie invoegtoepassingen uitschakelen" en klik op "OK".
 6. Klik nogmaals "OK".
 7. Verlaat Word en heropen Word.

- Als u dan nog niet de tools ziet of indien u een foutmelding krijgt, controleer dan of u EndNote heeft voorzien van de recente updates. De aanwijzingen voor installatie van de updates vindt u hier.

Als de patch is geïnstalleerd dan dient u uw computer te herstarten en het volgende uit te voeren om EndNote te configureren:

Klik op het Start menu > Programs (of "All Programs") > EndNote > Configure EndNote. Installeer de Cite While You Write (CWYW) tools opnieuw. Hierna opent u eerst uw EndNote library en vervolgens Word en probeer of de tools aanwezig zijn.

Mac

Om de CWYW-tool weer zichtbaar te maken:

 1. Open EndNote en ga naar de menu van EndNote.
 2. Selecteer "Customizer".
 3. Plaats een vink voor de "Cite While You Write" optie.
 4. Klik Next totdat de Customizer is afgerond.
 5. Open een library en open vervolgens Word. Controleer in de Tools menu of de CWYW-tool weer zichtbaar is in de EndNote submenu.

Als de bovenstaande stappen geen oplossing bieden, voer dan het volgende uit:

 1. Sluit Word en EndNote.
 2. Open uw hardschijf map en ga naar de volgende mappen:
  EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write
  EndNote X6: Applications: EndNote X6: Cite While You Write
  EndNote X5: Applications: EndNote X5: Cite While You Write
  Kopieer "EndNote CWYW Word 2011.bundle" door het bestand te selecteren en vervolgens via "Edit > Copy." te kiezen.
 3. Ga naar de map Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word en plak het bestand d.m.v. "Edit Paste."
  Opmerking: De bovenste en onderstaande beschrijving is voor een Engelstalige Word-installatie.
 4. Start Word, ga naar "Word > Preferences" en klik op "File Locations."
 5. Indien de Startup map niet is ingesteld, selecteer "Startup" en klik op "Modify". Selecteer de map Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word en klik "Choose."
 6. Klik"OK" en sluit Word.
 7. Start EndNote en vervolgens Word.

Opmerking: indien de bovenstaande stappen geen resultaat bieden, is wellicht de Visual Basic Component niet geïnstalleerd voor Word 2011. Meer informatie hierover vindt u in dit artikel.

FAQ category