Term Lists

Generate PDF

Een Term List is een lijst die uit woorden of uitdrukkingen bestaat, gelinkt is met bepaalde velden en gebruikt wordt bij het invoeren van gegevens in een reference. Het gebruik van Term Lists vergroot de nauwkeurigheid van de informatie in uw library. In elke nieuwe library vindt u standaard drie lege Term Lists: Authors, Journals en Keywords.

In het voorbeeld hieronder wordt een nieuwe Term List gemaakt waarin de biomedische thesaurus MeSH geïmporteerd en nadien gelinkt wordt met de gekozen velden. De MeSH terms kunnen op de hierna genoemde website gedownload worden  www.researchsoftware.com/downloads/mesh-terms-medical-subject-headings-nlm-2016-0

Maken nieuwe Term List

Open de library waarin u een nieuwe lijst wenst te creëren:

 1. KiesTools > Define Term Lists.
 2. In het Term Lists venster klikt u op de knop Create List.
 3. In hetTerm List Name venster voert u de naam in van de nieuwe lijst (MeSH). Klik op OK.

  Term Lists
   

Importeren terms in Term List

Om de biomedische thesaurus met MeSH terms te importeren:

 1. KiesTools > Define Term Lists.
 2. Selecteer de nieuwe lege Term List (MeSH).
 3. Klik op de knop Import List .

  Term Lists
   
 4. In het venster Open selecteert u het te împorteren mesh.txt bestand.
  Klik op de knop Open en klik OK.
 5. Klik op het tabblad Terms om de geïmporteerde terms weer te geven.

  Term Lists

 

Linken Term List

Om de nieuwe term list te linken met de verschillende velden:

 1. Kies Tools > Link Term Lists.
 2. In de gewenste velden selecteert u de MeSH term list. Klik vervolgens op OK.

  Term Lists
Preferences 
Edit > Preferences > Term Lists