EndNote X7.7 voor Windows en Mac

Deze release bevat:

  • Online Search, Find Full Text en Find Reference Update met PubMed via Secure Socket Layer (SSL)
  • Bij het gebruik van de 'short form', includeer alleen het 'titel' veld om een citaat te onderscheiden (discrimineren tussen meerdere citaten, (Ambiguous citations)).
  • Cite While You Write improvements, including track changes and format multiple citations via EndNote online
  • Importing PDFs